Nobelang maigsi ang dating

Posted by / 03-May-2016 02:39

Nobelang maigsi ang dating

Sa madaling salita, nagsikap akong mapabulgar si Sir Samar ng spoilers.Pero talagang magaling siyang magligaw at maglito ng mga mambabasa.They are not even distantly inspired by any individual known or unknown to the author, and all the incidents are merely invention. Ipinapiit si Andoy ng Donsa Hapones sa suplong na isa siyang gerilya. Natulog siya sa bahay ni Tata Matias sa kabundukan.Dumating isang gabi si Ikeng at nakipagkasundo na nga kay Matandang Tikong at nangakong babalik para matupad ang pangako ngunit naisip ni Ikeng na tila napasubo na naman siya sa hindi niya gusto dahil may mga dalaga pa siyang sinusuyo tulad nina Isiang, Beheng at Gunday.

All characters in the stories have no existence whatsoever outside the imagination of the author, and have no relation to anyone having the same name or names.

Bumili ng bahay sa Maynila si Mando at dito na nanirahang kasama si Tata Matias upang lubos na mapangalagaanni Mandong maglibot sa daigdig at magpakadalubhasa sa karunungan.

Bago umalis, kinausap ni Mando si Tata Pastor na amain niya at ang pinsan niyang si Puri.

Buod ng Nobelang pusong walang pagibig ni roman Reyes?

In: Mga tanong sa Tagalog [Edit categories] Answer: Sa baryo ng Pulong-gubat, nais ni Matandang Tikong na maikasal na ang anak niyangsiyang si Loleng.

nobelang maigsi ang dating-33nobelang maigsi ang dating-72nobelang maigsi ang dating-5

Bilang mambabasa na dati ring nagbanat ng buto sa mga internet cafe para mapa-level 99 ang mga character ko, sobrang nakaka-eksayt subaybayan ang pagtuklas ni Janus sa mga misteryong bumabalot sa larong TALA.